Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie is een specialisme binnen de fysiotherapie. Hiervoor hebben we een nauwe samenwerking met bekkenfysiotherapeut Renee van Dijk - Spee MSc. van Helwegen & Peeters Fysiotherapie. Hierdoor is er naast alle andere specialisaties veel kennis en kunde beschikbaar als het gaat om bekkenfysiotherapie.
De bekkenfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten in relatie met de bekkenbodem, het bekken en de bewegingsketen van het bekken met de lage rug. Bekkenfysiotherapie richt zich op preventieve en curatieve zorg binnen het gehele bekken en lage ruggebied bij man, vrouw en kind. Na een uitgebreid vraaggesprek zal er zo nodig een bekkenbodemonderzoek gedaan worden. De bekkenfysiotherapeut maakt, indien nodig, gebruik van E.M.G/biofeedback apparatuur. Dit is een pijnloos onderzoek om spanning en beweging van de bekkenbodem in kaart te brengen. Ook inwendig onderzoek kan een onderdeel van het onderzoek zijn. Bij bekkenpijnklachten wordt er een bewegingsonderzoek van de rug, bekken en heup gedaan. Naar aanleiding van de uitslagen van het onderzoek kan de bekkenfysiotherapeut een onderbouwd behandelplan opstellen. Er is een goede relatie met huisartsen en specialisten in de ziekenhuizen op urogynaecologisch gebied.


Meest voorkomende klachten

• incontinentie voor urine, urineweginfecties en ontlasting
• pijnklachten in rug, bekken, onderbuik, geslachtsdelen en bekkenbodem
• klachten rond zwangerschap en bevalling
• verzakkingen van inwendige organen in het kleine bekken
• seksuologische problematiek met betrekking tot het bekkengebied
• klachten voor of na een operatie
• obstipatieproblematiek


Waaruit kan een behandeling bestaan?

De behandeling bestaat altijd uit oefentherapie gericht op uw klachten. Vaak is dit het versterken van de romp- en/of de bekkenbodemspieren of het verbeteren van de coördinatie of timing van het gebruik van de spieren. Ook ontspannings- of ademhalingsoefeningen behoren tot de behandelmogelijkheden. Hierbij is een zeer belangrijk aspect het geven van voorlichting over houding en het bewust worden van hoe u zelf de bekkenbodemspieren kunt voelen en aanspannen. Hierbij leert u hoe u om kan gaan met uw lichaam en met de signalen die uw lichaam geeft.

Bij bekkenbodemproblemen is het ook mogelijk dat er myofeedback, elektrostimulatie of ballontraining wordt gebruikt om het gewenste resultaat te bereiken.
Behandelingen voor bekkenbodemtherapie worden vergoed zoals fysiotherapiebehandelingen. Voor urineverlies is er sinds 2011 nog een extra mogelijkheid voor vergoeding, vraag hiernaar bij uw bekkenfysiotherapeut.
Heeft u na het lezen van dit stuk nog vragen dan kunt u contract opnemen met onze praktijk (0475 468494).

Afspraak maken?

Neem contact met ons op:


BEL DIRECT:

0475 - 46 84 94

Fit & Fysio via Whatsapp nu ook via Whatsapp te bereiken