Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de Corona

CoronaUpdate 26-06-2021
Vanaf zaterdag 26 juni hoeft u bij binnenkomst van het gebouw niet meer verplicht een mondkapje te dragen.  U bent er uiteraard vrij in om een mondkapje te dragen, als u zich daar prettig bij voelt!
We willen u vragen om voorlopig uw handen bij binnenkomst te desinfecteren.


CoronaUpdate 15-12-2020

14 december maakte minister president Rutte tijdens zijn toespraak over de lockdown-maatregelen bekend dat fysiotherapiepraktijken open kunnen blijven en kunnen doorgaan met het behandelen van patiënten tijdens de afgekondigde lockdown-periode. Voor fysiotherapiepraktijken verandert er dus niets gedurende de afgekondigde lockdown.

CoronaUpdate 2-12-2020

Vanaf 1 december 2020 is het verplicht een mondkapje te dragen in ons gezondheidscentrum.

CoronaUpdate 18-11-2020

Het aantal besmettingen daalt. Minister-president Rutte zei gisteravond: ''Er gloort licht aan het einde van de tunnel.'' Tijdens de persconferentie werd bekend gemaakt dat we vanaf 19 november (morgen) naar de eerder aangekondigde gedeeltelijke lock-down van 14 oktober jl. gaan. Het volhouden van een aantal basisregels blijft noodzakelijk om de besmettingen nog meer terug te kunnen dringen. We houden ons aan de leidraad die eerder is opgesteld door het ministerie van VWS en de richtlijnen van het RIVM. 
Wat betekent dit voor ons? 
Het aantal personen dat buiten samen mag komen is bijgesteld naar maximaal 4 (m.u.v. de therapeut). 
Groepslessen en groepstrainingen mag samen met niet meer dan 4 personen, echter de maximale groepsgrootte binnen in één ruimte blijft op 30 personen. Mits de 1,5 meter gehouden kan worden.  


CoronaUpdate 04-11-2020
Gisteravond heeft de overheid weer nieuwe maatregelen gepresenteerd. De informatie is hier te vinden. Voor onze zorgverlening verandert er niets; Uw afspraken gaan dus gewoon door! De maatregelen zoals hieronder beschreven (zie update 13-10-2020) blijven van kracht. Fit & Balans trainingen die vallen onder 'Sport - groepslessen' gaan vanaf vandaag, gedurende 2 weken, NIET door. Uiteraard berichten we de deelnemers individueel.


CoronaUpdate 13-10-2020 om

Vanavond heeft de overheid weer nieuwe maatregelen gepresenteerd, alsmede een routekaart.
Voor wat betreft onze manier van werken zijn er geen nieuwe aanpassingen. Zo blijven wij werken met mondkapjes en vragen u dringend ook een mondkapje te dragen binnen ons gezondheidscentrum. Bij uw aanmelding blijven wij de Triage uitvoeren. Als u één of meerdere van de volgende vragen met 'Ja' moet antwoorden, zal een afspraak in de praktijk voorlopig niet mogelijk zijn en bij spoed alleen onder zeer strikte voorwaarden.
- Heeft u de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak?
- Heeft u op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
- Heeft u het coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
- Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus (vastgesteld met een laboratoriumtest) en hebt u korter dan 10 dagen geleden contact gehad met deze huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had?
- Bent u in quarantaine omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
- Bent u de afgelopen 10 dagen in een code 'Oranje' gebied op vakantie geweest?
Uiteraard hebben wij ook een Coronabeleid voor al onze medewerkers conform het stappenplan van onze beroepsorganisatie (KNGF).
Laten we er samen aan werken dat we het aantal besmettingen in Nederland weer terugdringen. Alvast dank voor uw medewerking!


CoronaUpdate 02-10-2020

Op basis van de laatste adviezen van de overheid en het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) hebben we besloten weer met mondkapjes te gaan werken. We zouden het op prijs stellen als u - zowel voor uzelf als voor de andere bezoekers - in de wachtkamer en in de gangen ook een mondkapje draagt. Uiteraard blijft van kracht dat u bij binnenkomst uw handen wast op het toilet en/of gebruik maakt van de desinfectiezuil in de wachtkamer. Daarnaast verzoeken we u zich telefonisch af te melden indien u griepverschijnselen, verkoudheid, benauwdheidsklachten en/of koorts heeft. Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.


CoronaUpdate 28-07-2020

Wij hebben onze werkzaamheden weer volledig hervat, met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM en het KNGF.
Het blijft van belang dat u bij klachten (verkouden, griep, benauwdheid en/of koorts) de afspraak tijdig afmeldt.
Verder herinneren we u graag aan de volgende richtlijnen voor een bezoek aan ons gezondheidscentrum:
- U houdt 1,5 meter afstand van andere bezoekers in ons centrum.
- U neemt bij elke afspraak zelf 2 handdoeken mee.
- Bij binnenkomst wast u uw handen op het toilet en/of gebruikt u de desinfectiezuil in de wachtkamer.
- In principe komt u alleen naar de afspraak. Een eventuele begeleider/partner komt niet binnen en wacht bijvoorbeeld in de auto op de parkeerplaats.
- Maximaal 1 ouder met 1 kind.
Bel voor het maken van een afspraak of bij vragen over ons beleid met 0475 468494


CoronaUpdate 09-05-2020

We mogen onze zorg weer verder opschalen!

Gisteren ontvingen we weer een nieuwe versie van het Triage Stappenplan van onze broepsorganisatie KNGF. Vooral aan patiënten (én hun gezinsleden) die géén symptomen van een Corona-besmetting hebben mag de zorg weer volledig worden hervat, ook voor behandelingen aan huis. Hierbij zijn in principe geen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) meer nodig.
Voor patiënten of hun gezinsleden mét COVID-19 symptomen gelden nog restricties, ook in het geval van spoed.
Bel voor het maken van een afspraak of bij vragen over ons beleid met 0475 468494.


CoronaUpdate 01-05-2020

We hebben groen licht gekregen van de overheid om behandelingen in de praktijk - onder voorwaarden - verder uit te breiden. Onderstaande informatie van 29 april blijft van kracht, al hoeven we niet verplicht een mondkapje te gebruiken. Dat zullen we enkel doen bij twijfel of aanwezige klachten die mogelijk duiden op Corona bij u. Of en hoe we u weer van dienst kunnen zijn, kunnen we het beste bepalen als u even telefonisch contact met ons opneemt via 0475 468494. Schroom dus niet om te bellen. Er is een helder triage-stappenplan beschikbaar vanuit onze beroepsorganisatie.


CoronaUpdate 29-04-2020

Op basis van de richtlijnen van onze beroepsorganisatie gaan we onze dienstverlening aan u verder uitbreiden. Indien u niet ziek bent (verkouden, griep, hoesten, koorts, etc.) dan kunnen en mogen we de behandeling onder voorwaarden weer opstarten. Hiertoe zijn wel enkele maatregelen van belang:

- Wij zullen (in ieder geval tot 20 mei) mondkapjes dragen tijdens de behandelingen in de behandelkamer en zonodig handschoenen.
- De ramen van de receptie blijven zoveel als mogelijk gesloten.
- U houdt 1,5 meter afstand van andere bezoekers in ons centrum.
- U neemt bij elke afspraak zelf 2 handdoeken mee.
- Bij binnenkomst wast u uw handen op het toilet.
- In principe komt u alleen naar de afspraak. Een eventuele begeleider/partner komt niet binnen en wacht bijvoorbeeld in de auto op de parkeerplaats.
- Maximaal 1 ouder met 1 kind.
- In de oefenzaal hanteren bij een sterk beperkte bezetting (1 patiënt en 1 fysiotherapeut per oefenzaal), welke ook is afgestemd met alle fysiotherapeuten in ons team.


CoronaUpdate 21-04-2020

Naar aanleiding van de persconferentie 21 april om 19:00u en de berichtgeving van onze beroepsorganisatie KNGF van 22:50u, informeren we u graag over de stand van zaken omtrent onze dienstverlening. Deze zal vooralsnog hetzelfde blijven als de laatste weken; Noodzakelijke zorg blijven we bieden, mits u niet ziek bent (verkouden, hoesten, koorts, etc.). Bij kwetsbare mensen zijn en blijven we uiterst terughoudend. Waar nodig en mogelijk zullen we de zorg op afstand voortzetten (telefonisch of middels videoconsult). Eind deze week hopen we specifiekere informatie van onze beroepsorganisatie te ontvangen met maatregelen voor het uitvoeren van behandelingen. Het aangepaste stappenplan wordt samen met de adviezen over de 1.5 meter fysiotherapiepraktijk zo spoedig mogelijk besproken met het Expert Team Corona, belangrijke andere beroepsgroepen en met name met RIVM en VWS.


CoronaUpdate 01-04-2020

Zoals u gisteravond heeft kunnen vernemen, verlengt de overheid haar maatregelen tot 28 april. Hierdoor blijft onze praktijk beperkt geopend. Reguliere behandelingen in de praktijk mogen slechts in noodzakelijke situaties en voor mensen in de vitale beroepen doorgaan. Dat betekent helaas dat we onze normale dienstverlening nog niet volledig kunnen uitvoeren. Met alle mensen die een afspraak in deze periode hebben, zullen wij persoonlijk contact opnemen. We zijn bereikbaar 0475 468494 om u te voorzien van adviezen. U mag ook een email sturen aan info@fit-fysio.nl


CoronaUpdate 30-03-2020

De eerste ervaringen met de videoconsulten middels physitrack zijn positief en we hebben al diverse mensen op afstand prima kunnen helpen. Mocht u ook behoefte hebben aan hulp, neem dan gerust cantact met ons op.


CoronaUpdate 27-03-2020

Indien u werkzaam bent in een van de vitale beroepen (zoals artsen, verpleegkundigen, apotheker assistentes, politie, winkelpersoneel) en klachten heeft die noodzakelijke zorg vragen om te blijven functioneren, dan zullen wij u gewoon helpen. Er zijn hiervoor wel enkele strikte voorwaarden, zowel op het gebied van hygiëne als in situaties dat u klachten heeft als verkoudheid, griepverschijnselen en/of koorts. Er dienen in die gevallen afspraken gemaakt te worden, zodat noodzakelijke zorg met zo min mogelijk risico voor u en ons geboden kan blijven worden. Neem dus gewoon contact met ons op!

CoronaUpdate 26-03-2020

Onze dienstverlening hebben we aangepast met de mogelijk tot een telefonisch consult of videoconsult. Voor een videoconsult gebruiken we Physitrack
Neem even telefonisch contact met ons op, zodat we samen met u kunnen kijken op welke wijze we u kunnen helpen. Tel.nr. 0475 468494


CoronaUpdate 24-03-2020

Vanwege de nieuwe maatregelen van de overheid zullen wij onze dienstverlening tijdelijk aanpassen.
Neem even telefonisch contact met ons op, zodat we samen met u kunnen kijken op welke wijze we u kunnen helpen. Tel.nr. 0475 468494


CoronaUpdate 17-03-2020

We merken dat diverse patiënten niet naar hun afspraak durven te komen vanwege het Corona virus. Wij hebben begrip voor uw keuze. 

Afspraak maken?

Neem contact met ons op:


BEL DIRECT:

0475 - 46 84 94

Sports-Experience nu ook via Whatsapp te bereiken